Startsida     Tjänster     Funktion     Goda råd     Avtal och bokning  

Tjänster

Med nätterapi kan jag bl.a. hjälpa Dig med
Nedstämdhet och Depression
Trauma
Existentiella frågor
Konflikter
Smärta och Psykosomatik
Stress och Utbrändhet
Ångest, fobi, panikattacker
Självförtroende, självkänsla
Relationer
Kris, debriefing, katastrofer

Mångårigt erfaren psykolog
Kunskap och erfarenhet av:
Individ,par,familj, barn och ungdomar
Arbetslivet; dess grupper, organisation och ledning

Min kvalitetsgaranti

Innehar legitimation som psykolog
Masters-examen i ”Gestaltpsychotherapy”och certifierad EMDR-terapeut
Har goda kunskaper och praktisk erfarenhet av olika behandlingsmetoder t.ex. kognitiv psykoterapi, beteendeterapi, gestaltpsykoterapi mm
Innehar patientförsäkring
Är medlem i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna AB (www.psykologiguiden.se)
Bedriver verksamheten i enlighet med gällande lagstiftning inom hälso- o sjukvården.
Följer yrkesetiska principer antagna av Sveriges Psykologförbund

  •    Copyright © Lindström Personalkraft HB. All rights reserved.
  • Site by Capricorn